Mõned näited küsimustest, millega pedagoogiliselt nõustajalt abi saab:

1. Ma pean valima oma lapsele lasteaia. Kuidas ma tean, millist lasteaeda valida? Kui ma tunnen, et see lasteaed ei vasta mu ootustele, kas ma saan oma lapse teise lasteaeda panna? Mis ma selleks tegema pean?
2. Mu laps läheb lasteaeda, kuidas ma saaksin tema kohanemist toetada?
3. Minu laps ei soovi lasteaias magada lõunaund. Kuidas ma sellest õpetajale räägin, et õpetaja meie sooviga arvestaks? Millised oleksid alternatiivid/kokkulepped õpetaja ja lapsega? Kuidas ma saaksin toetada õpetaja ja lapse omavahelist vestlust sellel teemal? Kuidas ma saaksin toetada last, kui ma tunnen, et õpetaja ei paku lõunaune ajaks lapsele muud vaikset tegevust?
4. Ma olen mures oma lapse suhete pärast rühmas teiste lastega. Ma olen aru saanud, et ta ei ole leidnud endale sõpru.
5. Mu laps ei tule iseseisvalt toime eneseteenindusoskustega (riietumine, wc-kasutamine, hügieen) rühmas.
6. Mu laps ütleb, et talle ei meeldi lasteaias pakutav toit ning ta keeldub seda söömast.
7. Mu lapsel ei ole huvi õppimise vastu. Kuidas ma saaksin temas äratada huvi erinevate tegevuste vastu? Kuidas ma saaksin teda motiveerida?
8. Kuidas ma lapsevanemana saaksin toetada lapse arengut kodus? Kuidas ma saan arendada erinevaid oskusi?
9. Ma olen märganud, et minu lapse areng on kiirem eakaaslaste omast. Kuidas ma saan lasteaia ja kodu koostööd toetada, et minu laps saaks enda teadmistele vastavaid huvitavaid tegevusi teha?
10. Ma tunnen, et minu suhted lasteaia personaliga ei ole head ja usalduslikud. Olen märganud, et seda tajub ka laps. Kuidas ma saaksin parandada suhteid meie pere ja lasteaia vahel?

Jaga
Kommentaarid