Allikas: Haridusministeerium

Kellele kehtib?

Leevendus kehtib siseriiklikult kuni 18-aastastele ja käesoleva õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses. Ehk siis sõime- ja lasteaialastele, koolieelikutele ja õpilastele vanusevahemikus 0 kuni 19 aastat juhul kui laps tunnevad ennast tervelt ja on ilma koroonasümptomiteta. Arvestama peab sellega, et 19-aastaselt nooruklilt on lubatud nõuda õppimise tõendit.

Mis saab kiirtestimisest?

Koroonaviiruse leviku monitoorimiseks jätkub kiirtestimine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes kaks korda nädalas. Positiivse testitulemuse või haigustunnuste esinemise puhul tuleb jääda koju. Lähikontaktsetel õpetajatel on soovitatav testida end iga päev. Vajaminevad testid tagab haridusasutustele Haridus- ja Teadusministeerium.

Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea minema PCR testile, vaid peab jääma 10 päevaks karantiini ning vanevad peavad vajadusel ühendust võtma perearstiga või helistama infoliinile 1220.

Mis saab COVID-tõendist?

Valitsus ostustas, et alates 14. veebruarist ei nõuta lastelt ja noortelt enam Eesti-siseselt koroonavaktsiini tõendit.

Kuidas on ettevaatusabinõudega?

Piirangute leevendamisega hariduses ja huvihariduses peavad kaasnema tavapärased ettevaatusabinõud nagu distantsi hoidmine, maskide kandmine, hügieenireeglite järgimine ja siseõhu kvaliteedi tagamine.

Koolides toimuva testimise tõttu on põhjendatud ka 19-aastaste noorte eristamine selle põhjal, kas nad on õpilased või mitte. Kuna haridusasutustes toimub organiseeritud ning riiklikult tagatud testimine, on õpilaste nakkusohutus paremini kontrollitud. Tegevuse eest vastutajal on õigus nõuda 19-aastastelt õppimise tõendamist.

Lisaks on oluline teada, et kui täielikult vaktsineerimata või läbipõdemata laps saab lähikontaktseks väljaspool lasteaeda, üldharidus- , kutse- või huvikooli või noortekeskuse tegevuses osalemist nagu näiteks kodus, sõbra juures, avalikus kohas viibides, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras 7 päevaks. Samuti tuleb vaktsineerimata/põdemata õpetajatel lähikontakti korral 7 päevaks karantiini jääda.

Kuidas mõjutab piirangute leevendamise reisimist?

Uue korralduse järgi ei ole alla 12-aastastele piiri ületamisel endiselt ühtegi piirangut. Samuti ei pea Eesti piiri ületamise järel isolatsiooni jääma ükski vaktsineerimis- või läbipõdemistõendiga inimene, olenemata tema saabumisriigist.

12-18-aastastele kohaldatakse edaspidi samu reegleid, kui üle 18-aastastele. Vaktsineerimis- või läbipõdemistõendita üle 12-aastased inimesed peavad jääma seitsmeks päevaks isolatsiooni, kui nad saabuvad riigist, mis on ECDC järgi väga kõrge nakatumisega ehk tumepunasest riigist.

Erandina võivad kuni 18-aastased ja käesoleval õppeaastal 19-aastaseks saavad COVIDi-tõendita õpilased seitsmepäevase isolatsiooniperioodi jooksul osa võtta üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või huvikoolis läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest, huvitegevusest või noorsootööasutuses toimuvast tegevusest.

Ülevaate vaktsineerimishõlmatuse kohta koolides, ülikoolides ja kutseharidusasutustes nii õpetajate kui 6+ vanuses õppurite hulgas leiad SIIT.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid