Kui tavalasteaias käib autistlik laps

 (1)
Kui tavalasteaias käib autistlik laps
Foto: Shutterstock

Autismispektri häire või autistlike joontega laps on oma olemuselt lihtsalt üks väike inimene ja lasteaias ei erine ta teistest väliste tunnuste osas. Kuid ta on siiski teistsugune ja vajab teistsugust lähenemist.

Autismispekter on olemuselt lai ja hõlmab endas väga erineva raskusastmega probleeme. Ka autismispektri häirega või autistlike joontega lapsed on indiviidid, erinedes üksteisest oma isiku- ja iseloomuomadustelt. Nagu igal lapsel on neilgi eelistused, võõristused ja hirmud. Nad erinevad üksteisest vaimse arengu tasemelt, on erinevate sensoorsete tundlikkustega ja erineva kõne arengu tasemega. Individuaalsus ja vajadus teistsuguse lähenemise järele muudab sellist last ümbritsevatele inimestele nende mõistmise äärmiselt keerukaks, vahendab ajakiri Märka Last.

Autismi kui püsiva seisundiga hakati põhjalikumalt tegelema 20. sajandi teises pooles. Hoolimata uuringutest ei ole autismile leitud üheseid tekkepõhjuseid. Kindlasti ei ole autistliku lapse vanemal põhjust ennast süüdistada. Märgatud on, et autismi esineb poiste hulgas umbes neli korda enam kui tüdrukutel. Kuigi autistliku lapse vanemaks, sõbraks või kaaslaseks või temaga tegutsevaks spetsialistiks olemine nõuab enam tähelepanu ja oskust tegutseda pigem praktika kui konkreetsete juhiste abil, pakub see ka palju rõõmsaid hetki.

Seotud lood:

Kuidas aru saada, et tegu võib olla autistliku lapsega?

Kaasava hariduse tingimustes satub üha enam autistlikke lapsi ka tavalasteaeda. Sealsetel õpetajatel puuduvad sageli eelteadmised ja oskused märgata lapse erivajadust ning teda vastavalt abistada.

Loe veel

Autistlik laps ei erine sageli lasterühmas mingi välise tunnuse poolest. Autismi võiks lihtsate sõnadega defineerides kirjeldada inimese võimetusena tunnetada maailma sarnaselt teistega. Seega on autistliku lapse käitumises midagi erinevat teistest — lasteaiarühmas võib selline laps vältida kontakti õpetajate ja teiste lastega. Tema suhtlemisoskused, oskus algatada mängu ja mängida või töötada grupis on puudulikud. Suuremad lapsed ei mõista huumorit ega nn “ülekantud tähenduses” öeldud asju. Näiteks väljend “vesi ahjus” tähendabki tema jaoks ahju, millesse on valatud vett. Autistlik laps võib hoida tundide või päevade kaupa omaette, mängides süvenenult ühte tüüpi mänguasjadega. Ta võib keelduda maitsmast teatud toite, süüa vaid mingit komponenti toidust või süüa neid eraldi taldrikutelt. Sageli on nad võimlemistunnis kohmakad, katavad muusikatunnis hirmunult kõrvad või hoiduvad voolimisest. Autistlikul lapsel võib olla raskusi ühest tegevusest teise üleminekul, ta võib minna endast välja ka mängu ootamatul lõpetamisel.

Temaga suhtlemisel ja õpetamisel — kasvatamisel tuleb esmalt lähtuda olemasolevatest teadmistest ja täiskasvanu teadlikust soovist teda aidata.

Soovitan olla õpetajal avatud ja püüda rohkem mõista. Autistlik laps oma olemuselt ei ole ju midagi muud kui väga segaduses, hirmunud ja oskusteta laps. Tema keha ja tunnetus ei aita piisavalt kaasa õppimisele toime tulema iseenda probleemide ja muutuva maailmaga. Toetavad inimesed koos toetava keskkonnaga on just see, mida ta vajab.

Maailmas on välja töötatud erinevaid spetsiifilisi metoodikaid autistlike laste õpetamiseks ja abistamiseks Näidetena võiks välja tuua TEACHH, ABA, Lovaas, erinevad teraapiad jms. Enamasti on võimalik leida nende seast lapsele sobivaid sekkumisviise. Need metoodikad annavad õpetajatele ja vanematele teadmised, mida saaks teha lapse abistamiseks. Enamus neist metoodikatest omavad mitmeid sarnasusi. See annab kindluse, et valdavalt on need osutunud sobivaks autistlike laste aitamisel. Järgnevalt mõned mõtted, kuidas saab last aidata ka ilma spetsiifilise väljaõppeta õpetaja.

Lapse eripäradega arvestamine

Autistlikul lapsel on keeruline toime tulla kiire ja muutuva maailmaga. Täiskasvanu saab abistada alustades struktureerimisega. See “võlusõna” tähendab, et kohandame last ümbritseva keskkonna ja ajakava lapsele sobivaks.

Autistliku lapse jaoks võib pisimgi muudatus teda ümbritsevates esemetes või päevakavas tuua esile käitumisprobleemi. Soovitan hoida lapse keskkonna suhteliselt muutumatuna. Siiski on aeg-ajalt vaja muutusi teha. Hea lahendus on tutvustada plaanitavaid muutusi lapsele eelnevalt, andes talle aega nendega kohanemiseks. Ka muutused päevakavas peaksid olema lapsele eelnevalt räägitud. Keskkonna kohandamisel saab arvestada lapse sensoorseid omapärasid abivahendite kasutamise või keskkonna vältimise abil. Nii võib müratundlikul lapsel abi olla kõrvaklappide kasutamisest tolmuimeja või pesumasina töötamise ajal, ka muusikatunnis. Lõhnatundliku lapse puhul saab mõista, mitte hukka mõista, tema ebameeldivaid aistinguid. Kui lapse keha on tundlik, ei tasu teda sundida kandma lühikeste või pikkade varrukatega särki või talle ebasobivaid materjale.

Autistlike laste jaoks võiks mängu ja õppimise ala olla eraldi ja nii ka lapsele selgitada. See aitab tal keskenduda ja vältida teadmatusest tekkida võivat segadust.