Armastavate vanemate poolt pealesurutud rollid, mis kammitsevad meid terve elu


Armastavate vanemate poolt pealesurutud rollid, mis kammitsevad meid terve elu
Foto: Shutterstock

Kodudes pannakse tihtipeale lastele sildid külge: "Tema on meil selline sõnakuulmatu, aga vend on igati eeskujulik!" Mõned lapsena kinnistunud rollid kammitsevad meid terve elu. Vaata, mis rolli kannad sina ja millisesse oled surunud oma lapse.

Perekond, see on suur lava, ning igaüks meist täidab seal oma rolli. Just perekondlike vastastikuste suhete keerulises süsteemis kujundame endid sõltuvalt teistest, nende soovidest ja vajadustest. Näiteks on laste rollid loodud sõltuvalt nende ilmumise järjekorrast, pere ajaloost ja alateadvuslikest signaalidest, mis jõuavad nendeni täiskasvanutelt. Kui roll on lapse jaoks orgaaniline, siis see on suunatud tema arengule ja kõikide pereliikmete heaolule. Nii juhtub hästi funktsioneerivates peredes. Halvasti funktsioneerivates aga sunnitakse peale sobimatud rollid, ning lapsed kasvavad iseennast kaotades.

Iga lähedasega seob meid sõnatu kokkulepe. Kui mõista, milline nimelt, on meil lihtsam vabaneda pealesunnitud rollist, mida täidame juba aastaid. Täiskasvanuks saanuna teadvustame sageli, et meile on peale surutud kellegi teise käitumismudel. Ning üritame leida võimalust selleks vabanemiseks, et sinna mitte alatiseks takerduda.

Alljärgnevalt tuuakse ära neli lapse rolli, millised esinevad sageli perekondlikes stsenaariumides.

Ürita kindlaks määrata, kellele oled rohkem sarnane, ning küsi siis endalt, kuidas lapsepõlves omandatud roll mõjutab sinu elu täna. Kas see avaldab mõju paarisuhetes, sinu valikutes ja otsustes? Mis kasu sellest on ja kas see ei sega mitte ennast kehtestamast?

Pere ja kodu sünnipäev