2013. aastal haigestus tervisemaeti andmetel
Eestis leetritesse kaks, 2012. aastal neli, 2011. aastal seitse inimest.
Tegemist oli sissetoodud haigusjuhtudega ja mõnel juhul ka haiguse
edasi levikuga Eesti-siseselt.