Kui vanemad (eriti just emad) mõistavad, et poiste vajadused on teistsugused, aitab see neil astuda poistele vajaliku jagamisel õigeid samme. Ning kui vanemad (eriti isad) mõistavad tüdrukute erivajadusi, aitab see neil samamoodi astuda õigeid samme, et jagada tütardele, mida nemad vajavad.

Vahel, kui poiss tunneb end olevat jõuetu pälvima vajaminevat usaldust, heakskiitu ja tunnustust, võib ta oma mehelikumad jooned ja haavatavuse maha suruda ning muutuda tüdruku sarnaseks, vajades hoolitsust, mõistmist ja austust. Sellisel poisil on valus usaldust vajada ja seda mitte saada, seega siis eitab ta oma mehelikumat poolt ning laseb esile kerkida naiselikumal poolel kõigi vastavate vajadustega. Kui ta hoolitsusega üle külvatakse, võib ta sellele reageerida veelgi suure- mat hoolimist nõudes; selle asemel, et vajada ruumi, tahab ta, et tema eest hoolitsetakse.

See ei tähenda, et naiselikumate joontega poissi tema mehelik pool alati haavaks. Tema loomus võib olla tundlikum ja ta võib lihtsalt paljuski naiselikum välja näha. Tundlikel poistel on sageli rohkem naissuguhormoone ja madalam meessuguhormoonide tase, seega väljendavad nad enesestmõistetavalt rohkem naiselikke kalduvusi.

Mõned uurimused on näidanud, et homoseksuaalsetel, andekatel ja ka paljudel vasakukäelistel meestel on teistest meestest suuresti erinev aju. Nagu enamikul naistel, on ka nende ajul kalduvus omada kahe ajupoole vahel miljardeid närvirakkudevahelisi ühendusi rohkem. Need aju ehituse erinevused koos hormonaalsete iseärasustega ongi osaliselt põhjuseks, miks mõned poisid on tundlikumad. Kuigi neil tundlikumatel poistel on rohkem naiselikke omadusi, on nad ikkagi poisid ning vajavad erilist usaldust, heakskiitu ja tunnustust.

Järgnevalt mõni lihtne tõendus, et meenutada teile: poisid on Marsilt, tüdrukud Veenuselt.

POISID ON MARSILT

  • Poisid vajavad rohkem armastust, tähelepanu ja tunnustust oma tegudele, oma võimele iseseisvalt tegutseda ning midagi saavutada.
  • Poisid vajavad enam imetlust tehtu eest. Tunnustage tema tehtut.
  • Poistel on suurem vajadus motivatsiooni ja ergutuse järele.
  • Poiss või mees on kõige õnnelikum, kui tunneb, et teda vajatakse ja kui ta suudab pakkuda vajalikku tuge. Kui ta tunneb, et teda pole vaja või et ta on ebakompetentne, saamaks hakkama eesseisva ülesandega, langeb ta depressiooni.
  • Poisid vajavad selleks, et olla hoolivad ja motiveeritud, peamiselt usaldust, heakskiitu ja tunnustust.


TÜDRUKUD ON VEENUSELT

  • Tüdrukud vajavad rohkem armastust, tähelepanu ja tunnustust oma olemusele, tunnetele ning tahtmistele.
  • Tüdrukud vajavad, et neid hinnatakse sellistena, nagu nad on. Kiitke neid sellistena, nagu nad on.
  • Tüdrukutel on suurem vajadus abi ja julgustamise järele.
  • Tüdruk või naine on kõige õnnelikum, kui tunneb, et saab vajaminevat toetust. Kui ta tunneb, et ei saa vajaminevat tuge ja peab kõike ise tegema, langeb ta depressiooni.
  • Tüdrukud vajavad selleks, et olla usaldavad ja enesekindlad, peamiselt hoolitsust ja mõistmist.