Koostöös Eesti Inimõiguste Keskuse ja advokaadibürooga Sirel ja Partnerid pöördus Jelena kohtu poole. Leidsime oma kaebuses, et selline formaaljuriidiline erisus ei saa inimõigusi austavas riigis olla õiguse välistamise põhistuseks ning rikub Jelena põhiseaduslikku õigust perekonnaelu kaitsele.

Eile leidis Marina ja Jelena perekonna kohtutee positiivse ja inimõigusi austava lõpu. Nimelt tunnistas riigikohus põhiseadusvastaseks ja kehtetuks sotsiaalmaksuseaduse osa, mis välistab sotsiaalmaksu maksmise alla 8-aastast last kasvatavale inimesele, keda peab üleval tema registreeritud (kooselulepingu sõlminud) elukaaslane. Eriti rõõmustav on, et riigikohus nõustus lähenemisega, et pere on pere ehk sarnases olukorras olevaid peresid tuleb kohelda võrdselt.

Riigikohus leidis, et kuigi abielu ja registreeritud kooselu on reguleeritud erinevates seadustes, on neil institutsioonidel enam ühist kui erinevat. Sealhulgas on nii abikaasad kui ka registreeritud elukaaslased võtnud endale kohustuse pidada üleval mittetöötavat abikaasat või elukaaslast. Seetõttu on riigikohus seisukohal, et alla 8-aastast last kasvatavad pered on sarnases olukorras olenemata sellest, kas lapsega on kodus abielus või registreeritud kooselus olev inimene. Riigikohus tõdes, et eeltoodud põhjustel ei ole õigustatud abielus ja registreeritud kooselus lapsi kasvatavate perede ebavõrdne kohtlemine. Kohtuotsus on leitav siit.