Lasteaeda võivad viia oma lapsed kõik vanemad, kes kaalutletult tunnevad, et neil on raskusi töötada laste kõrvalt

Lasteaeda võivad viia oma lapsed ka kõik need vanemad, kes kaalutletult tunnevad, et neil on raskusi töötada laste kõrvalt. Väga oluline on vanematel hoida kontakti nii lapse kooli kui lasteaiaga ja anda märku abivajadusest.

Lapsevanemad on antud olukorras kahtlemata üks kõige haavatavamaid sihtgruppe, sest igapäevane töö- ja pereelu ühildamine seab vanemad suure väljakutse ette. Mõistame lapsevanemate muret ja hirmu kehtima hakkavate piirangute ees. Kui vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, või teha kaugtööd samal ajal lapse eest hoolitsedes, tuleb võimaldada lapsele siiski lasteaias või -hoius käimine.

Eriti oluline on tagada lasteaia või -hoiuteenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transpordisektor jms) sh abivajavate perede lastele sh erivajadusega lastele.

Kõigil lapsevanematel, kellel on vähegi võimalik oma elu korraldada selliselt, et lapsed on kodus, lähedaste hoole all või rohkem puhkepäevi nädalas võiksid seda teha, et anda oma panus viiruse leviku tõkestamiseks.

Äärmiselt keeruline on üksikvanematel

Eriti neil, kel on erivajadusega lapsed. Juhul, kui üksikvanem on küll terve, kuid tal on keeruline korraldada ära tööasjad ja lapse hoidmine (ja kui nakkuse leviku vältimiseks ei soovi vanem viia last lasteaeda), tuleks tal anda teada oma abivajadusest teada omavalitsusele, sest lapse hooldamise koormus langeb ühe vanema õlule. Kui lapsevanem vajab abi lapse õppimise toetamisel, on oluline sellest teada anda nii kooli klassijuhatajale kui ka omavalitsuse lastekaitsetöötajale.

Sotsiaalministeerium on palunud omavalitsustel erilist tähelepanu pöörata erivajadustega lastele, et tagada neile lasteaias ka kriisi ajal võimalikult rutiinne päevaplaan, järjepidev arendustegevus ja vältida seeläbi lapse terviseseisundi halvenemist. Erivajadusega laste teenused (sotsiaalne rehabilitatsioon, tugiisikuteenus jm) toimivad võimalikult tavapäraselt, toetamaks perede toimetulekut ja laste arengut.

Suhtle tööandjaga

Mõistame, et laste koduõppele saatmisega võib vanematel olla keeruline ühitada töö- ja pereelu. Antud olukorras on oluline, et tööandja ja töötaja omavahel suhtleksid, arvestaksid mõlema osapoole huvide ja vajadustega ning jõuaksid pooltele sobiva kokkuleppeni.

Vanematel, kelle lapsed on koduõppel ja kes käivad töölepinguga tööl, on võimalik kokkuleppel tööandjaga teha kaugtööd (kui see on töö iseloomu arvestades võimalik), mis on tänases olukorras tungivalt soovitatav.

Samuti on tööandjaga võimalik kokku leppida paindlikes töötingimustes, nt muuta tööaja korraldust, kui tavapärasel töö tegemise ajal on lapsevanemal vaja perioodiliselt lastega tegeleda. Kui kaugtöö ei ole töö iseloomust tulenevalt võimalik, siis on võimalik kokkuleppel tööandjaga vormistada puhkus. Kui vanem või laps on haige, on võimalik vormistada haigusleht või hooldusleht.

Julge paluda abi!

Kindlasti on kõigil lapsevanematel suurem vajadus vaimset tervist toetavate abimeetmete järele, kuna rollide paljusus, mis lasub vanematel ja pinge on oluliselt suurem kui tavapäraselt.

Oma abivajadusest tuleks anda teada – sõltuvalt olukorrast ja abivajadusest – kohalikule omavalitsusele, lasteaiale ja/või kooli õpetajale/õpetajatele, sotsiaalkindlustusametile ja perearstile. Lisaks on küsimuste korral võimalus helistada ööpäevaringselt koroonaviiruse infotelefonil 1247 ja lasteabi telefonil 116 111.

Sotsiaalkaisteminister Signe Riisalo avaldus eile Facebookis: Lasteaiad ja -hoiud jäävad avatuks ja vanematel on õigus lapsi sinna viia tõendeid või põhjendusi esitamata. Samas palume lapsevanematel, kes saavad kodus töötada ja kellel on võimalik lapsed koju jätta, seda teha, et vähendada lähikontaktide hulka. Teame, et enamik lapsi ei põe haigust raskelt, kuid nad on viiruse edasikandjateks kodu ja lasteaia vahel. Mõistan, et on hulk peresid, kus vanemad ei saa töötada kodukontoris või neil on muudel põhjustel keeruline lastega koju jääda. Seega – kui on tõesti vaja, viige lapsed lasteaeda või -hoidu. Kriteeriume, millal viia laps lasteaeda ja millal mitte, valitsus ette andma ei hakka, seda vajadust peab saama pere ise hinnata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid