Kuritegelik käitumine tuleneb sotsiaalsete ja geneetiliste tegurite keerulisest koosmõjust. Kuigi suur hulk kriminoloogilisi uuringuid on analüüsinud sotsiaalseid tegureid, mis käitumist mõjutavad, on viimastel kümnenditel mõistetud, et kuritegeliku käitumise tekkepõhjuseid saab paremini mõista, kui võtta arvesse ka geneetilisi tegureid. Sagedasemad põhjused on siiski

Jaga
Kommentaarid