Toiduraha on meil erahoius 3,90 eurot päev, munitsipaallasteaias aga valla toetusega vaid 1,87 eurot päevas. Munitsipaallasteaedades käivate laste eest makstakse vanematele lisaks tagasi ka tulumaksusoodustust, eralastehoiu lastele aga mitte. Kokku teen seega iga kuu üle 70 euro kulutusi lihtsalt seetõttu, et kohalik omavalitsus ei täida talle seadusega pandud kohustust, ehk igale vähemalt 1,5aastasele lapsele lasteaiakoha võimaldamist.

Olen asja uurinud ning tean, et sama teemaga on meie vallas kimpus teisigi vanemaid. Üks lapsevanem nõudis vallalt läbi Halduskohtu ülekulu hüvitamist ning vald seepeale maksiski

Jaga
Kommentaarid