Kiired muutused ühiskonnas mõjutavad traditsioonilisi rollikäsitlusi ning nõuavad ka isa rolli lahtimõtestamist. Nii ongi konverentsi tähelepanu keskmes isa rolli tugevdamine perekonnas ja isapuhkuse toetamine, eesmärgiga aidata vanematel paremini kombineerida töö- ja puhkeaega, ühtlasemalt jagada hoolduskoormust ning tugevdada peresiseseid suhteid.

Uuringud kinnitavad isa tähtsust lapse arengule alates tema sünnist. Lähedussuhe isaga loob aluse lapse emotsionaalse ja sotsiaalse intelligentsuse arenguks ning toetab igakülgselt lapse heaolu tervikuna. Konverentsil esitatakse ka lastepoolseid juhiseid, kuidas vanemad oma lapsi kaasaksid ja võimaldaksid nende tõhusamat osalemist perekonnaelus.

KONVERENTSI AJAKAVA

10.00 Avasõnad – Triin Sooäär, Lastekaitse Liidu Noortekogu juht
10.10 Tervitussõnad – Ene Tomberg, Lastekaitse Liidu president
10.15 Mees ja isa Eesti kultuuris ja rahvapärimuses – Marju Kõivupuu, Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi vanemteadur, folklorist
11.00 Isad statistikas – kes, kus? Isaga või isata? – Anet Müürsoo, Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond
11.20 Klassisidususmatkad – kellele ja milleks? – Palbo Vernik, MTÜ Koos On metsaisa

Pere ja Kodu podcasti Palboga saad kuulata siit!

12.15 Eesti naised ja mehed töö- ja pereelus – Pirjo Turk, Sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna nõunik
12.40 Lapse ja vanema suhe. Vanema õigused ja kohustused – Karina Lõhmus-Ein, advokaadibüroo Lillo & Lõhmus vandeadvokaat
13.00 Kuidas ma saan olla hooliv isa, kui ma ei oska? – Sigrid Petoffer, MTÜ VAITER programmijuht

14.00 Ühe isa lugu: Kuidas ma oma erivajadusega poega armastama hakkasin ja mis ta mulle õpetas? – Hannes Hermaküla, kahe lapse isa, ajakirjanik

14.25 Kuidas saada Lasterikkaks? – Hillar Petersen, MTÜ Lasterikkad Isad asutajaliige

14.45 „Kuum tool“ – Lapsed küsivad, isad vastavad