Õppimine algab meil 8.30. Võtame paralleelselt lahti e-kooli ja Teamsi, kus neil õppimine märgitud ja hakkame näpuga järge ajama, mida on vaja teha. Kui ma kõrval ei seisa ja ise üle ei korda, siis võin kindel olla, et järgmisel päeval on pandud märkus mingi tegemata töö eest. 

Laps loeb küll, aga ta ei suuda justkui keskenduda... Sellest on meil kodus ka mitmeid tülisid juba olnud. Enesevalitsus hakkab kaduma. Kuidas käituda? Ma ei taha, et laps halvasti kodutööd teeks, aga see, et ta ilma minu kõrval seismata ka ühtegi liigutust ega asja ei tee, ei ole ka päris normaalne ju.

Lea Mardik, Harno Rajaleidja Pärnu-, Viljandi- ja Raplamaa piirkonna juht selgitab selle loo valguses esimese kooliastme õpilaste peamisi probleemkohti ja annab nõu: "Algklassiõpilaste tunnetusprotsessid ning õpioskused on alles kujunemas, mistõttu on palju nõuda, et nad uute oskuste omandamisega iseseisvalt hakkama saaksid. Esimestel kooliaastatel on lastel suuri raskusi oma tähelepanu kontrollimisega. Nad on sageli raskustes oma tegevuse alustamisega, sest nad ei oska otsustada, milliseid vahendeid neil ülesande sooritamiseks vaja läheb või millises järjestuses ülesandeid teha tuleks," ütleb Mardik, et see ei tähenda, et lapsevanem peab õpetaja rolli võtma, küll aga